Kelionės draudimas

Kelionės draudimas internetu

Kelionės draudimas internetu

Sužinoti daugiau

Kelionių

Informacija apie kelionę

Jeigu nežinote kurią teritoriją pasirinkti, spauskite čia

Privalomas laukas

Privalomas laukas

Įvesta neteisinga data

Draudimas ir kelionė gali prasidėti anksčiausiai nuo šiandien dienos

Draudimą galima įsigyti ne anksčiau kaip 365 dienos iki kelionės

Privalomas laukas

Įvesta neteisinga data

Prašome pasirinkti draudimo galiojimo pabaigos datą, vėlesnę už draudimo įsigaliojimo datą

Maksimalus draudimo laikotarpis yra 365 dienos

Draudimas ir kelionė gali prasidėti anksčiausiai nuo šiandien dienos

{{ model.periodInDays }} diena (-os)

Kelionės kryptis: {{ { value: model.effectiveArea, items: singleTripEffectiveAreas } | hkListItem: 'key':'name' }}

Laikotarpis: {{model.startDate | hkDate }} - {{model.endDate | hkDate }}, {{ model.periodInDays }} diena (-os)

Keliautojai

Pasirinkite, kurioms amžiaus grupėms priklauso keliautojai.
{{ :: ageGroup.name }}

Įveskite tik skaičius

Privalomas laukas

Nurodykite bent vieną asmenį

Vienu polisu galima apdrausti ne daugiau kaip 50 asmenų

Keliautojai priklauso šioms amžiaus grupėms

{{ :: ageGroup.name }}: 1 asm. {{ :: ageGroup.name }}: {{ model.ageGroups[ageGroup.key] }} asm.

Draudimo apsauga

Vienam asmeniui
Civilinė atsakomybė. Plačiau
{{ ::package.liability.priceVariant.title }}
Namų turtas kelionės metu. Plačiau
{{ ::package.content.priceVariant.title }}
Nuo nelaimingų atsitikimų. Plačiau
{{ ::package.personalAccident.priceVariant.title }}
Išsinuomoto automobilio išskaitos draudimas. Plačiau
{{ ::package.carRentalDeductible.priceVariant.title }}
 • Didesnės rizikos laisvalaikis ir sportas (draudimas negalioja giluminiam nardymui, alpinizmui ir aviacijos sportui bei pramogoms)
 • Vykstate dirbti fizinį darbą
Pasirinktas draudimo variantas:
 • Būtinoji medicininė pagalba (išskaita – 0 € ). Plačiau {{ { value: model.package.medicalTreatment, items: package.medicalTreatment.priceVariants } | hkListItem: 'code':'title' }}
 • Kelionės išlaidos (išskaita – 0 € ). Plačiau {{ { value: model.package.travelInterruption, items: package.travelInterruption.priceVariants } | hkListItem: 'code':'title' }}
 • Bagažas ir asmeniniai daiktai (išskaita – 0 € ). Plačiau {{ { value: model.package.luggage, items: package.luggage.priceVariants } | hkListItem: 'code':'title' }}
 • Civilinė atsakomybė. Plačiau {{ ::package.liability.priceVariant.title }}
 • Namų turtas kelionės metu. Plačiau {{ ::package.content.priceVariant.title }}
 • Nuo nelaimingų atsitikimų. Plačiau {{ ::package.personalAccident.priceVariant.title }}
 • Išsinuomoto automobilio išskaitos draudimas. Plačiau {{ ::package.carRentalDeductible.priceVariant.title }}
 • Didesnės rizikos laisvalaikis ir sportas (draudimas negalioja giluminiam nardymui, alpinizmui ir aviacijos sportui bei pramogoms)
 • Vykstate dirbti fizinį darbą

Apmokėjimas

Draudėjas (asmuo, sudarantis draudimo sutartį) Draudėjas (juridinis asmuo, sudarantis draudimo sutartį)

Privalomas laukas

Patikrinkite ar gerai įvedėte kodą

Privalomas laukas

Privalomas laukas

Privalomas laukas

Telefono numeris įvestas neteisingai

Telefono numeris įvestas neteisingai

Privalomas laukas

Nurodytas neteisingas el. pašto adresas

Jūsų el. pašto adresas negali būti ilgesnis nei 70 ženklų

{{ model.policyHolder.name | uppercase }} {{ model.policyHolder.surname | uppercase }}, {{ model.policyHolder.code }}
{{ model.policyHolder.phoneNumber }}
{{ model.policyHolder.email }}
Įmonės atstovas

Privalomas laukas

Privalomas laukas

{{ model.authorizedPerson.name | uppercase }} {{ model.authorizedPerson.surname | uppercase }}, {{ model.authorizedPerson.code }}
Aš esu keliautojas
Keliautojai

Privalomas laukas

Naudokite tik lotyniškas raides

Privalomas laukas

Naudokite tik lotyniškas raides

Privalomas laukas

Patikrinkite, ar kodas įvestas teisingai

Draudžiame ne vyresnius kaip 75 metų asmenis

Asmuo su šiuo asmens kodu jau įvestas

Privalomas laukas

Įvesta neteisinga data

Draudžiame ne vyresnius kaip 75 metų asmenis

Draudimo įmoka su nuolaida: {{model.premium | hkCurrency: 'False' }}
Pritaikyta nuolaida: {{model.discount | hkCurrency: 'False' }}
Su draudimo taisyklėmis susipažinau ir sutinku.

Privalomas laukas

If P&C Insurance AS filialas tvarkys Jūsų pateiktus duomenis apie draudėją, apdraustąjį ir kelionę kaip tai numatyta privatumo politikoje šiais tikslais: 1. Įvertinti draudimo riziką ir apskaičiuoti draudimo įmoką; 2. Sudaryti ir administruoti draudimo sutartį, įskaitant ir draudžiamojo įvykio administravimą bei draudimo išmokos mokėjimą; 3. Susisiekti su Jumis ir pateikti asmeninį draudimo pasiūlymą arba jeigu sutarties sudarymas nepavyko.
Polisas įsigalios jį apmokėjus

Pasirinkite mokėjimo būdą

 • Mokėti per elektroninę bankininkystę
  Mokėti banko kortele

Nauda Jums:

 • Pagalba pakliuvus į teroro išpuolį;

 • Pagalba susirgus;

 • Esame pasiekiami 24/7;

PASIRINKUS PAPILDOMAS APSAUGAS:

 • Pagalba susižeidus;
 • Kompensacija neišskridus;

 • Kompensacija netekus daiktų;

 • Nuomoto automobilio išskaitos dalies padengimas;

 • Namų turto apsauga.

NAUDINGOS NUORODOS:

Klientų atsiliepimai

Kelionių draudimo taisyklės

Pirkimo internetu taisyklės

Informacinis dokumentas

Apie „If“ kelionių draudimą