Pirkimo internetu taisyklės

Pirkimo internetu taisyklės

Sutarties šalys

Draudėjas – asmuo, pateikęs mums paraišką sudaryti kelionių draudimo sutartį, t. y. Jūs. Prašome patikrinti, ar Jūsų pateikta informacija yra teisinga. Jūs esate atsakingas už pateiktos informacijos teisingumą.
Draudikas – mes, t. y. „If P&C Insurance AS” filialas, kodas 302279548, adresas T. Narbuto g. 5, 08105, Vilnius, tel. +370 5 210 8800, el. paštas draudimas@if.lt, internetinis tinklapis: www.if.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“.

Pagrindinės draudimo sąlygos

Draudimo sąlygos apibrėžtos draudimo taisyklėse ir draudimo liudijime, kuris bus parengtas Jūsų užpildytos paraiškos pagrindu. Prieš sudarydami draudimo sutartį, įdėmiai perskaitykite draudimo taisykles, būtinai atkreipkite dėmesį į draudimo taisyklėse nurodytą draudžiamųjų ir nedraudžiamųjų įvykių sąrašą, kaip apskaičiuojame ir mokame draudimo išmoką, draudimo rizikos padidėjimo atvejus.

Sutarties sudarymas

Jums sumokėjus už draudimą, kelionių draudimo taisykles ir sąskaitą atsiųsime Jūsų nurodytu el. pašto adresu. Sumokėdami draudimo įmoką Jūs patvirtinate, kad sudarėte draudimo sutartį ir susipažinote su draudimo taisyklėmis bei kitais draudimo sutarties dokumentais.

Sutarties nutraukimas

Kiti draudimo sutarties nutraukimo ir pasibaigimo pagrindai yra numatyti draudimo taisyklėse. Jums nutraukus sutartį, gali būti išskaičiuojamos draudimo sutarties sudarymo bei vykdymo išlaidos.

Sutarties atsisakymas

Remiantis LR vartotojų teisių apsaugos įstatymu, Jūs turite teisę atsisakyti internetu sudarytos draudimo sutarties (išskyrus kelionių bei bagažo draudimo sutartis, kurių terminas trumpesnis nei 1 mėnuo, ir bet kokios trukmės privalomojo draudimo sutartis), apie tai raštu  pranešdami mums per 14 dienų nuo draudimo sutarties sudarymo dienos.

Grąžinsime Jums pagal draudimo sutartį gautus pinigus, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo dienos, išskyrus draudimo įmokos dalį, proporcingą suteiktos draudimo apsaugos terminui.

Kai sutartyje nurodytas Jūsų pasirinktas draudimo apsaugos terminas prasideda anksčiau, negu baigiasi minėtas 14 kalendorinių dienų terminas, laikoma, kad draudimo apsauga pradedama teikti iki šio termino pabaigos Jūsų prašymu.

Asmens duomenys

Susipažinkite su mūsų bendrovės privatumo politika.

Ginčai ir taikytina teisė

Draudimo sutarčiai yra taikoma ir šalių ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisę.
Jei turite pastabų ar esate nepatenkintas mūsų paslaugomis, prašome užpildyti atsiliepimo formą mūsų interneto svetainėje www.if.lt/atsiliepimai, parašyti el. paštu atsiliepimai@if.lt arba paštu T. Narbuto g. 5, 08105, Vilnius. Taip pat Jūs galite kreiptis į Lietuvos banką, kuris nagrinėja vartotojų ir draudimo bendrovių ginčus. Lietuvos banko kontaktai: tel. 8 800 50 500, el. paštas info@lb.lt, Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius, www.lb.lt.

Pranešimai

Nurodydamas elektroninio pašto adresą Jūs sutinkate visą su sutarties vykdymu susijusią informaciją gauti Jūsų nurodytu elektroniniu paštu. Jums nenurodžius elektroninio pašto adreso, visa su sutarties vykdymu susijusi informacija Jums bus siunčiama paštu.

Informacija

Jei turite klausimų dėl sutarties ar draudimo sąlygų, nedvejodami kreipkitės tel. +370 5 210 8800 arba el. paštu draudimas@if.lt